Släcksystem

Service, projektering och installation av släcksystem och brandlarmsystem är kritiska komponenter för att säkerställa brandskyddet i olika typer av byggnader och anläggningar. Som en snart certifierad anläggarfirma inom släcksystem (klass A,C & D och Typ 1,2 & 3) samt brandlarm, är Jobtech Security dedikerad till att leverera högkvalitativa lösningar för att skydda människor och egendom från brandrisker. 

Det är viktigt att involvera experter så tidigt som möjligt i planeringsprocessen för brandskyddssystem. Jobtech Security erbjuder omfattande tjänster som sträcker sig från inledande förfrågan till leverans av färdiga anläggningar. Genom att samarbeta med våra brandtekniska rådgivare kan vi skräddarsy lösningar som passar specifika behov och krav för varje kund. Vi har expertis inom alla typer av släckgaser och marknadsledande produkter och lösningar inom brandlarm, vilket ger våra kunder den bästa möjliga brandskyddslösningen.

Miljöpåverkan

Novec 1230 (FK-5-1-12)

FK-5-1-12 är en släckgas som har blivit alltmer använd inom olika industriella och kommersiella tillämpningar på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Detta inkluderar dess låga miljöpåverkan jämfört med andra släckgaser. I denna rapport kommer vi att utforska hur FK-5-1-12 påverkar miljön, med särskild fokus på dess Global Warming Potential (GWP) och Ozone Depletion Potential (ODP).

HFC Gaser (FM-200, Halotron)

FM-200 är en vanligt förekommande släckgas som används inom olika industriella och kommersiella sammanhang för brandbekämpning. I denna rapport kommer vi att undersöka hur användningen av FM-200 påverkar miljön, med särskilt fokus på dess Global Warming Potential (GWP) och dess effekt på ozonlagret.

Inertgas ( IG 01, IG 55, IG 541, IG 100)

IG-55, även känt som en inert gas, används som släckmedel för att bekämpa bränder inom olika industriella och kommersiella miljöer. I denna rapport kommer vi att undersöka hur användningen av IG-55 påverkar miljön, med särskilt fokus på dess naturliga beståndsdelar och dess inverkan på ozonlagret och klimatet.

Varför Jobtech Security

Jobtech Security har en omfattande närvaro över hela landet med installations- och serviceverksamhet. Vår rikstäckande närvaro gör att vi kan erbjuda snabb och effektiv service till våra kunder, oavsett var de befinner sig. Vi är engagerade i att säkerställa att våra kunder får pålitliga och högkvalitativa brandskyddslösningar som möter deras behov och överträffar deras förväntningar.

Vi förstår att varje byggnad och verksamhet har unika behov när det gäller brandskydd. Därför arbetar vårt team nära våra kunder för att förstå deras specifika krav och önskemål. Vi tar hänsyn till allt från byggnadens struktur till verksamhetens unika risker och behov när vi planerar och installerar släcksystem och brandlarmsystem. Vår målsättning är att erbjuda skräddarsydda lösningar som är effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva.

Utöver våra installations- och projekteringstjänster erbjuder Jobtech Security också regelbunden underhållsservice för att säkerställa att brandskyddssystemen fungerar optimalt över tiden. Vårt supportteam är alltid tillgängligt för att svara på frågor och erbjuda teknisk support vid behov.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att skapa en säkrare arbetsmiljö för dig och dina anställda. 

Med Jobtech Security kan du lita på att din verksamhet är i säkra händer när det gäller brandskydd.